Дата публикации: 2021-12-20 12:56:06
О издавању виза за родбину руских држављана

1. септембра 2021. године су ступили на снагу ст. 1. и 2. чл. 1. Федералног Закона бр. 270-ФЗ од 1. јула 2021. г. „О променама у Федералном Закону „О поступку излаза из Руске Федерације и улаза у Руску Федерацију“ и у чл. 5. Федералног Закона „О правном статусу страних држављана у Руској Федерацији“.

У складу са променама у чл. 2. Федералног Закона од 15. августа 1996. г. бр. 114-ФЗ „О поступку излаза из Руске Федерације и улаза у Руску Федерацију“ (даље у тексту: Закон) наведена је јасна дефиниција појма блиске рођаке које су супруг, супруга, родитељи (усвојитељи), деца (усвојена), супружници од деце, браћа и сестре (полубраћа и полусестре), дедови, баке, унуци.

Такође, у складу са чл. 25. ст. 4. Закона разлог за издавање обичне једнократне и двократне визе страном држављанину на период до 3 месеца или вишекратне визе до 1 године може бити одлука шефа дипломатског представништва или конзуларног представништва Руске Федерације заснована писменим захтевом руског држављанина о улазу страног држављанина који је блиска родбина или члан породице истог.

Руски држављанин може предати захтев лично у дипломатско или конзуларно представништво Русије, а у случају немогућности личне предаје бит ће потребан оригинал захтева оверен нотаром у Русији. У захтеву морају бити наведене сљедеће податке: презиме, име, очество, датум рођења, држављанство, спол, број пасоша, адреса пребивалишта и адреса боравишта руског држављанина (у случају пребивалишта у Русији); презиме, име, остала имена, датум рођења, држављанство, спол, број пасоша, кратност визе, сврха путовања, тражени период уласка у Русију, место боравка особе која тражи визу и градове које ће посетити.

Истовремено уз захтев потребно је доставити оригинале или оверене руским нотаром копије оригинала докумената које потврђују степен блиског сродства (венчани лист, родни лист итд.), као и комплетан сет докумената за приватну визу (тип «ОЧ»).

Више информација на сајту Амбасаде Русије у Босни и Херцеговини.