Дата публикации: 2020-08-17 18:34:53
O postupku ulaska na teritoriju Ruske Federacije stranih državljana

Od 3. avgusta 2020. godine ulazak u Rusku Federaciju otvoren je za građane Velike Britanije, Švicarske, Turske i Tanzanije, kao i za osobe koje imaju boravak u tim zemljama, kao i za druge kategorije stranih državljana navedene u važećoj naredbi Vlade Ruske Federacije od 16. marta 2020. godine br. 635-r.

Prije dolaska na granicu, strani državljani moraju popuniti anketu.

Prema odluku Glavnog sanitarnog doktora br. 22 od 27. jula 2020. godine, strani državljani i osobe bez državljanstva prilikom ukrcavanja u avion koji se upućuje

za Rusiju, uključujući s ciljem tranzitnog putovanja, moraju osigurati da sa sobom imaju medicinski dokument (na ruskom ili engleskom jeziku), koji potvrđuje rezultate laboratorijskih PCR ispitivanja na COVID-19 i izvršeni najmanje 3 kalendarskih dana prije dolaska u Rusku Federaciju.

Strani državljani koji u Rusiju dolaze radi radne aktivnosti prilikom dolaska moraju ispuniti uslove za izolaciju u roku od 14 kalendarskih dana od dana dolaska na teritoriju Ruske Federacije.

Izvor: Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini